Osmanlı Dönemi, Sultan Mehmed Reşad Tuğralı, Haremey-i Şerife Efkaflarından İstanbul ve Medine-i Üshadarın da Matbah-ı Amire Emini Sabık El-Hac Selim Ağanın Çeşme, Mekteb ve Kütüphanesi Evkafının Yevmi 6 Akça Vazife İle Kitabet Uygulanmasına Dair Büyük Boy Berat

80x56 cm.

Starting Bid: 2,750 TL