Osmanlı Dönemi, Sultan ll. Abdülhamid Tuğralı, Mulazım Evvel Muhammed Mehmet Efendiye Saltanatı Seniyyemizin Muhafazayı Hukuk ve Şan ve Şevketü İçin Yunan Devletiyle Vuku Bulan Muharebattan Dolayı Kendisine Sunulan Yunan Harbi Madalya Beratı

57x27 cm. (Haliyle)

Starting Bid: 1,750 TL