20. yy. Başı, Europa Marka, Altın Vermeyli Çantasında, Özel Masa Saati

5x5 cm.