Osmanlı Dönemi, Süleymaniye Tuğralı ve Ermeni Usta Damgalı, Pirinç Kahve Değirmeni

30 cm.