Çanakkale Madalyasının Nadir Tipte Barı

3,5x1,5 cm.