Osmanlı Dönemi, Sultan Reşad Tuğralı, Gümüş, Kanuni Esasi Madalyası

11,75 gr. / 10 cm.