I. Dünya Savaşı Batı Cephesi ve O Döneme Ait Yapıları Konu Alan Büyük Kartpostal Lotu, 150 Adet