Osmanlı Teşkilatı ve Kıyafeti Askeriyesi Kitabını Hazırlayan Mahmut Şevket Paşa'nın Türk Tarih Kurumu Tarafından Günümüzde Bastırılmış Nüshası, 100 Sayfa