19. yy. Bakırdan Mamul Çantalı, Cam Hazneli Seyahat Hokkası

5x3 cm.