Osmanlı Dönemi, Selanik Bankası'nın Çerçeve İçerisinde Hisse Senedi

42x31,5 cm.