Osmanlı Dönemi Meşhur Fotoğrafçılarından Phebus İmzalı, Selanik'teki Ermeni Kızını Konu Alan Fotoğraf Çalışması

39x28 cm.