1956 Çekoslovak El Yapımı, Madam ve Mösyö, Zengin Görsele Sahip, 2 Adet Kukla

48x20 cm.