Osmanlı Dönemi Hazırlanmış, Le Bosphore, Editör: F. Löffler. 1897 Leipzig Louis Glaser Matbaası, İstanbul'un Önemli Yerlerini ve O Dönemki Meslek Guruplarının Görüntülerini Konu Alan Bugüne Kadar Görülmüş En Çil Kondisyon da İstanbul Boğaz Panoraması

Cilt Ölçüsü: 25x14 cm.
Açıldığında; 112x24 cm.