Moeurs Et Usages Des Turcs; Jean Antoine Guer, 1747 Merigot & Piget Paris Basımı, İçinde Çok Sayıda Gravür Bulunan Türklerin Örf ve Adetleri Konulu Kitap

Kitabın ilk bölümünde özet halinde Türklerin ve Osmanlı padişahlarının tarihini yazar. Daha sonraki bölümler Osmanlı İmparatorluğunda devlet idaresi ve kurumlar, ordu, saray, politika, din ve törenler, insanların karakteri, kıyafetler, beslenme alışkanlıkları, evler, kadınlar, örf ve adetler gibi konulara ayrılmıştır. Künye Sayfasında Eksik Parça Vardır.

537 Sayfa

26x21 cm.