Cumhuriyet Dönemi, Sümerbank Üretimi, Seramikten Mamul, Üzeri Altın Yaldızlar İle Çiçek Motifleri Yapılmış, 4 Adet Seramik Zemzemlik

5x4 cm.