I. Dünya Harbi Devam Ederken, Sultan Mehmet Reşat Tarafından Alman İmparatoru Kaiser (II. Wilhelm)'e Hediye Edilen Murassa Kılıcını Tevdi Etmek ve Name-i Hümayünu Takdim Etmek Üzere Şehzade Ziyaeddin Efendi Heyetiyle Birlikte Almanya'ya Gönderildi. Padişahın Hediye Kılıcını Alman İmparatoru Takdim Etti.

Almanya Seyahati 10 Nisan – 21 Nisan 1917 Tarihinde Gerçekleşti. Bu Ziyarette Şehzade Ziyaeddin Efendi, Şehzade Şerafettin Efendi, Zeki (Kolaç) Paşa, İhsaniyeli Şeref Bey, Yaveri ve Üst Düzey Paşalar Vardı. Bu Çok Nadir Fotoğrafta; Berlin ve Havalisi Kumandanı General Von Kassel, Mevkii Kumandanı General Von Boyem ve Genel Karagahtan Gönderilen Binbaşı Kont Moltke'de Bulunmaktadır.

20,5x15 cm.

Açılış Fiyatı: 1.900 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Currency Converter: