Osmanlı Dönemi Otellerinden Prinkipo'daki Hotel Giacomo'ya Ait, Rosen Thal Firmasına Ürettirmiş Olduğu, Çok Nadir Porselen Yumurtalık

Otel Tarihi Açısından Çok Nadir Bir Objedir.
11,5x7 cm.